بلوک هبلکس

بلوک هبلکس

عمده خواص هبلكس به شرح زیر میباشد :

وزن مخصوص :

هر متر مکعب بلوک هبلکس حدود 550 الی 650 كیلوگرم  است .

مقاومت فشاری :

30 تا 35 كیلوگرم بر سانتیمتر مربع با امكان افزایش آن بر حسب سفارش و نیاز مصرف كننده می باشد.

با توجه به آیین نامه جدید محاسبه ایمنی ساختمانها در برابر زلزله و مبحث 18 و 19 بكارگیری مصالح سبك وزن راه حل مناسب و با صرفه در جهت افزایش ایمنی ساختمان میباشد و بلوک هبلکس تامین كننده این مزیت فنی است. یك متر مكعب بلوک هبلکس حدود 550 الی 650 كیلوگرم وزن دارد كه برابر 866 عدد آجر به وزن 1750 كیلوگرم میباشد.

بعبارت دیگر یك عدد بلوک هبلکس 20*25*60 مطابق با 26 عدد آجر است در حالیكه وزن آن برابر وزن 10 عدد آجر میباشد و یك كارگز براحتی میتواند آنرا حمل نماید و سریعا نیز نصب میگردد. ضمنا ملات مصرفی  برابر 25% ملات مورد نیاز برای اجرای همان دیوار با آجر بوده و به درصد سیمان كمتری نیز در ملات نیاز دارد. بعنوان مثال چنانچه برای اجرای یك دیوار با آجر به یكصد كیلوگرم سیمان نیاز باشد همان دیوار در صورت استفاده  15 كیلوگرم سیمان مصرف میكند.

مشخصات فنی بلوک هلبکس:

ابعاد :

10*25*60 20*25*60 30*25*60
15*25*60 25*25*60 بنا به درخواست مصرف كننده

مقاومت فشاری بلوک هبلکس 35-25 kg/cm2

وزن مخصوص بلوک هبلکس 650-550 kg/cm2

دستور العمل اجرایی بلوک هبلکس :

 1. كادر اجرایی : كاركردن با بلوک هبلکس نیاز به تخصص خاصی ندارد. با توجه به ابعاد و سهولت كار با هبلکس سرعت اجرا نیز نسبت به آجر و سفال تا 2 الی 3 برابر افزایش می یابد.
 2. ملات مورد نیاز   : همان ماسه و سیمان میباشد و با توجه به اینكه یك نوع بتن سبك میباشد و همگونی كاملی با ملات ماسه و سیمان دارد میتوان نسبت تركیب را 5 یا 6 به یك تبدیل و در مصرف سیمان صرفه جویی بیشتری نمود. در مواردیكه تیغه بندیهای مورد احرا با آب و رطوبت سر و كاری نداشته باشد (مثل دیوار اتاق خواب ، كار و …) میتوان از ملات كچ و خاك (به لحاظ صرفه حویی اقتصادی) نیز استفاده نمود.
 3. جذب آب : با توجه به ابعاد متخلخل بودن ، نم و رطوبت توسط این بلوكها منتقل نمیشود.
  نكته مهم : در عین اینكه این بلوكها نم و رطوبت را منتقل نمیكنند ولی در سطح  آب بیشتری را نسبت به مصالح مشابه جذب میكنند لذا در زمان استفاده از  هبلکس باید نكات زیر رعایت شود :اولا قبل از اجرا باید كاملا خیس شوند.
  دوما ملات مصرفی را نیز باید با دقت بیشتری تهیه نمود.
  سوما بعد از اجرا در صورت امكان به دیوارها آب داده شود.
 4. اندود گچ و خاك  : با توجه به سطح صاف و صیقلی بلوک هبلکس نسبت به سایر مصالح (در صورت اجرای صحیح دیوارها به اندودی بیش از 1 الی 2 سانتیمتر نیاز نخواهد بود) یعنی در هر طرف نیم الی یك سانت.
 5. از نظر نصب تاسیسات و نماسازی: (اعم از لوله ، كابینت ، سنگ ، سرامیك ، …) مانند سایر مصالح میباشد و چنانچه به صورت صحیح اجرا شود با مشكلی مواجه نخواهد شد.