ابعاد بلوک هبلکس

فرایند تولید

ابعاد بلوک هبلکس : فرایند تولید هبلکس به این شکل می باشد، که در مرحله اول سیلیس و اهک و سیمان با آب با اندازه های مشخص ترکیب شده و به صورت دوغاب در می آید. و با استفاده از میکسرهای مخصوص این ترکیبات به صورت کامل با هم مخلوط می شوند. تا کاملآ حل گردد البته به ترکیب فوق اندکی پودر آلمینیوم اضافه میگردد.

پودر آلومینیوم باعث فعل و انفعالات شیمیایی میگردد، و همین امر سبب حبابدار شدن بلوک میگردد. بعد از اینکه دوغاب کاملآ آماده شد، آنها را داخل قالب هایی با حجم  3 متر مکعب میریزند. البته دوغاب را به اندازه نصف ظرفیت قالب پر میکنند و قالب را به قرنطینه انتقال می دهند .

قالب ها به مدت سه ساعت و نیم در قرنطینه می مانند، تا فرایند هوادر شدن توسط فعل و انفعالات شیمیایی انجام گردد .در این مرحله دوغاب به مانند کیک پف کرده، و هوادار میشود. و رفته رفته از حالت دوغاب در آمده و به صورت کیک در می آید. و تمام سطح قالب را پر می کند پس از این مرحله کیک آماده شده به خط برش انتقال داده می شود. و با توجه به سفارش مشتری ابعاد بلوک برش میخورند.

بلوک هبلکس با توجه به وزن سبک آن ابعاد بزرگتری نسبت به سایر مصالح ساختمانی دیگر دارد. که این امر سبب افزایش سرعت اجرای کار و صرفه جویی در هزینه و زمان پروژه میگردد.

برش

ابعاد بلوک هبلکس در مرحله اول طبق استاندارد تعریف شده برای کارخانه تولید میگردد. که این ابعاد در اکثر کارخانه های تولید کننده مشترک می باشد، اما از آنجایی که بلوک هبلکس در مرحله کیک برش می خورد .می توان ابعاد آن را نیز با توجه به سفارش مشتری نیز تغییر داد، و متناسب با سفارش مشتری ابعاد هبلکس را تعریف کرد.

در حال حاضر ابعاد بلوک هبلکس به شرح زیر می باشد.

ابعاد بلوک هبلکس
طول هبلکس ارتفاع هبلکس عرض هبلکس
60 25 7.5
60 25 8
60 25 10
60 25 12
60 25 15
60 25 17.5
60 25 20
60 25 25
60 25 30
60 20 7.5
60 20 8
60 20 10
60 20 12
60 20 15
60 20 17.5
60 20 20