نظام مهندسی

تشکیل نظام مهندسی در شهرها انگیزه مالی دارد

اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مهندسی ساختمان در سال جاری محسوب می‌شود که اگر بتوان به درستی از این فرصت بدست آمده استفاده کرد، تحولی اساسی در صنعت ساختمان بوقوع خواهد پیوست. این اقدام Read More