سیمان

20 میلیون تن سیمان مازاد بر نیاز وجود دارد

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به تولید 70 میلیون تن سیمان در کشور گفت: در حال حاضر 20 میلیون تن سیمان مازاد بر نیاز در کشور وجود دارد که باید برای آن فکری شود. محمد شکرچی‌زاده Read More