برج

برج ی که قرار است زینت بخش خط آسمان باشد!

از شاهکارهای معماری زاها حدید، به ارتفاع ۲۱۵ متر به نام برج موزه هزاره در مرکز تجاری شهر میامی، پرده‌برداری شد. این برج به عنوان اولین آسمانخراش طراحی شده توسط زاها حدید، زینت‌بخش خط آسمان نیمکره غربی می‌‌باشد. این برج Read More