انرژی خورشیدی

شهری که فقط با انرژی خورشیدی کار می‌کند

شهری که فقط با انرژی خورشیدی کار می‌کند در آمریکا شهری ساخته شده است که ۱۰۰ درصد انرژی مورد نیازش را از خورشید تأمین می‌کند. بنا بر این گزارش، شرکتی موسوم به Kitson & Partners پروژه جاه‌طلبانه شهری که ۱۰۰ Read More