آب شرب

چالش‌های مصرف آب شرب در ساخت و سازهای شهری

این در حالی است که به عقیده کارشناسان، حواس هيچ‌كدام از مسئولان كشور به آب شرب نيست و فقط درباره صرفه‌جویی به مردم هشدار می‌دهند و درباره مصرف نكردن آب به كشاورزان فشار می‌آورند. این صاحب‌نظران در مصرف بي‌رويه آب، Read More