قیمت بلوک هبلکس

قیمت بلوک هبلکس

لیست قیمت بلوک هبلکس با توجه به اینکه بلوک های هبلکس ابعاد و اندازه های مختلف دارند متفاوت می باشد، بنابراین قیمت  هبلکس را می توان با توجه به المان های مختلف تاثیر گذار در بلوک هبلکس تعریف کرد.

در حال حاضر قیمت در اغلب کارخانه های تولید کننده ی آن بر حسب متر مکعب محاسبه می گردد. و با توجه با این فاکتور کلی می توان قیمت بلوک هبلکس را بر حسب المان های دیگر نظیر متر مربع یا هر عدد بلوک محاسبه کرد.

قیمت هبلکس

قیمت ها با توجه به کیفیت محصول و موقعیت جغرافیایی محل پروژه و اندازه پروژه در حالت کلی متفاوت می باشد ، و آنچه که در حال حاظر بین کارخانه های تولید کننده بلوک هبلکس قیمت گذاری می شود با توجه به محصول درجه یک از هر متر مکعب 550000 تومان شروع شده و تا هر متر مکعب 750000 تومان هم میرسد، البته این قیمت گذاری ثابت نبوده و با توجه به شرایط کلی تولید و هزینه های مواد اولیه و فاکتور های دیگه امکان تغییر دارد، و بهتر است قیمت هبلکس را با توجه به زمان مصرف آن به صورت قیمت نهایی و به روز کارخانه دریافت گردد.

لیست مشخصات بلوک هبلکس

در زیر ما برای شما لیست مشخصات و ابعاد مختلف بلوک هبلکس را قرار می دهیم ، تا با کمک این لیست بتوانید قیمت  هبلکس را در ابعاد و اندازه های مختلف برآورد کنید .

لیست مشخصات بلوک
ردیف نام محصول ابعاد بلوک (سانتیمتر) ظرفیت هر پالت (مترمکعب) ظرفیت هر پالت (مترمربع) تعداد بلوک موجود در هر پالت حدود وزن خشک هر متر مکعب  (کیلوگرم) تعداد بلوک موجود در هر متر مکعب پوشش متر مربع با هر متر مکعب
1  هبلکس 60*25*7.5 2.16 28.80 192 450-550 kg 88.89 13.33
2  هبلکس 60*25*8 2.16 27.00 180 450-550 kg 83.33 12.50
3  هبلکس 60*25*10 2.16 21.60 144 450-550 kg 66.67 10.00
4  هبلکس 60*25*12 2.16 18.00 120 450-550 kg 55.56 8.33
5  هبلکس 60*25*15 2.16 14.40 96 450-550 kg 44.44 6.67
6  هبلکس 60*25*20 2.16 10.80 72 450-550 kg 33.33 5.00
7  هبلکس 60*20*7.5 2.16 28.80 240 450-550 kg 111.11 13.33
8  هبلکس 60*20*8 2.16 27.00 225 450-550 kg 104.17 12.50
9  هبلکس 60*20*10 2.16 21.60 180 450-550 kg 83.33 10.00
10  هبلکس 60*20*12 2.16 18.00 150 450-550 kg 69.44 8.33
11  هبلکس 60*20*15 2.16 14.40 120 450-550 kg 55.56 6.67
12  هبلکس 60*20*20 2.16 10.80 90 450-550 kg 41.67 5.00