سیمان
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به تولید 70 میلیون تن سیمان در کشور گفت: در حال حاضر 20 میلیون تن سیمان مازاد بر نیاز در کشور وجود دارد که باید برای آن فکری شود. محمد شکرچی‌زاده اظهار داشت: توقف تولید سیمان اضافه ضروری است اما شنیده‌ها حاکی از آن است که قصد دارند، تولید سیمان در کشور تا مرز 100 میلیون تن افزایش بیابد.
وی افزود: در حالی صحبت از افزایش تولید سیمان مطرح است که حتی اگر تمام پروژه‌ها در کشور راه بیفتد باز هم ظرفیتی برای استفاده از این حجم سیمان وجود ندارد. معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: سیمان صادراتی حتی قیمت سوخت مصرفی را نیز به کشور برنمی‌گرداند، اما به دلیل مازاد تولید مجبور به صادرات هستیم.
نایب رییس انجمن بتن ایران در ادامه افزود: آنچه که باید برای صنعت سیمان انجام دهیم این است که نگاه را از یک دیدگاه سنتی، به سمت تولید سیمان‌های متنوع متحول کنیم.
شکرچی‌زاده با بیان این‌که در بسیاری از کشورها، مقاومت‌های سنتی بتن شکسته شده است، گفت: در این کشورها تا سال 2 هزار میلادی مقاومت بتن به مرز 800 مگاپاسکال افزایش یافت اما در نهایت این روند را متوقف کردند. چراکه به این نتیجه رسیدند، افزایش مقاومت مشکلی را حل نمی‌کند و به سمت تولید بتن‌های فوق توانمند حرکت کردند.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر در سطح دنیا بتن‌های فوق توانمند، از حالت آزمایشگاهی خارج شده است و سازه‌هایی را با این نوع بتن احداث کردند.
شکرچی‌زاده اظهار داشت: بتن‌های فوق توانمند باید فرآوری حرارتی شود تا به مقاومت بیش از 150 مگاپاسکال برسد. اما امروزه راهکارهای تدوین شده تا بدون انجام این اقدامات، مقاومت بتن فوق توانمند به 200 مگاپاسکال برسد. رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به این‌که مقاومت بسیاری از سازه ها در ایران 35 تا 40 مگاپاسکال است، اظهار داشت: متاسفانه هنوز نتوانسته‌ایم این جرات را به مجریان و پیمانکاران بدهیم که سازه‌های مقاوم‌تری بسازند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر ضرورت توجه به کیفیت بتن گفت: وقوع زلزله‌های اخیر در کشور نشان می‌دهد که بتن‌ها از نظر مقاومت مناسب نیست و البته در کشور ما در سال‌های اخیر زلزله‌های بیش از 7 ریشتر در شهرهای با جمعیت کمتر از 100 هزار نفر رخ داده است. اگر این زلزله‌ها در شهرهای با جمعیت بیش از 100 هزار نفر اتفاق بیفتد با یک فاجعه روبه‌رو خواهیم بود؛ اما بتن‌های مقاوم آسیب‌های ناشی از زلزله را کاهش می‌دهد.
شکرچی‌زاده با اشاره به واگذاری تدوین آیین‌نامه بتن به مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: فرصتی فراهم شده است تا تناقض‌ها میان مقررات ملی ساختمان و آیین‌نامه بتن را برطرف کنیم و از متخصصان داخلی و متخصصان ایرانی خارج از کشور در این زمینه دعوت می‌کنیم .
نایب رییس انجمن بتن ایران اظهار داشت: سرمایه‌ها بسیار زیاد است، اما بهره‌وری بسیار کم است؛ با تلاش بیشتر می‌توانیم این مشکلات را نیز برطرف کنیم.