روش اجرای هبلکس

روش اجرای هبلکس

روش اجرای هبلکس با توجه به دستورالعمل هایی که از طریق سازمان هایی بازرسی و نظارت ساخت و ساز ساختمانی مثل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهر سازی ارائه میشوند قابل اجرا است.

– ملاحظات اجراء:

بلوک­هاي سبک اغلب داراى ويژگى­هاى مطلوب چون قابليتهاى اره کشی، میخ کوبی، سوراخ­کاری و یا شیارکنی، تعبیه عبور تاسیسات مکانیکال و الکتریکال، نصب چارچوب­ها، درب، پنجره، اجرای تزئينات، پوشش­ها و رنگ­هاى مقتضى و نماهاى مختلف را داراست و ضمن عدم نياز به بتونه اضافى، امكان تطبيق با طرح­هاى گوناگون معمارى را از جمله در سطوح و احجام منحنى در كاربریهاي مختلف دارا مي­باشد.

* روش اجرای هبلکس و نصب :

براي نصب بلوك هاي هبلکس بايد از ملات بستر نازك (كه به آن چسب نيز اطلاق مي شود) مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره 706 استفاده شود (به جز ملات رج اول كه توصيه شده ازملات سنتي استفاده شود) توصيه ميشود با توجه به جذب آب نسبتاً زياد بلوك­هاي هبلکس از ملات هاي خشك آماده مخصوص كه بدين منظور توليد شده اند استفاده شود مقدار آب مورد نياز براي دستيابي به رواني و كارائي مناسب ، طبق توصيه توليد كننده ملات خشك آماده تنظيم شود .

* قبل از اجراي ديوار :

در موارديكه قطعات بلوك با پالت و داخل كيسه هاي هوابندي شده به كارگاه حمل مي­شوند بايد حداقل يك روز قبل از مصرف از كيسه خارج شده تا تبادل دمائي و رطوبتي با محيط برقرار شود. قطعات بايد قبل از استفاده، مورد بازرسي ظاهري قرار گرفته و قبل از ديوار چيني و در هنگامي كه در حالت انبار هستند، مرطوب شده و سپس اجازه داده شود تا به حالت مرطوب با سطح خشك برسند و رطوبت يكنواخت در قطعه توزيع شود

* آماده ­سازي ملات چسباننده لايه نازك :

استفاده از ملات هاي خشك آماده يكي از مناسب ترين روش ها مي باشد . در اين مورد طبق توصيه توليد كننده مقداري آب به مواد خشك اضافه نموده و آن را مخلوط مي كنند . توصيه مي­شود براي اختلاط از روش مكانيزه استفاده شده و اختلاط تا حذف هوا ادامه يابد.براي دستيابي به نتيجه مطلوب، عمل اختلاط در سرعت كم انجام شود . پس از مدت كوتاهي اختلاط، ملات براي مصرف آماده ميشود . عمر كارايي ملات ها معمولا بين 4 تا 5 ساعت مي­باشد . بدين لحاظ بايد مقدار ملات مورد نياز با دقت، تعيين شده تا ملات اضافي نيامده و خشك نگردد زيرا به هيچ عنوان اضافه نمودن آب و اختلاط مجدد ملات مجاز نمي باشد .

* اصول كلي ديوار چيني :

نبايد به هيچ عنوان در قسمت بالاو كف قطعات، حفره يا فضاي خالي (درز بدون ملات) وجود داشته باشد .در موارديكه از ملات آماده (چسب) استفاده مي­شود بايد از پخش يكنواخت ملات در بالا و كف قطعه بصورت كامل، اطمينان حاصل نمود .درز قائم هر رج بايد حداقل 15 سانتي متر با درز قائم رج زيرين فاصله داشته باشد(بهتر است درزهاي قائم در وسط بلوك قرار گيرد.)

* قراردادن اولين رديف :

اولين رديف بايد هميشه روي يك لايه ملات بنايي (سنتي ) با ضخامت بيشتر (حدود 1 تا 2سانتي متر) قرار داده شود .

اين ملات مي تواند از يك قسمت سيمان – يك قسمت آهك – شش قسمت ماسه تشكيل شده باشد .

در موارديكه رج اول روي كرسي چيني يا كف طبقه اي قرار مي گيرد كه كمتر از 30سانتي متر از سطح زمين بالاتر است يك لايه عايق رطوبتي نيز بايد در زير ملات رج اول قرار داده شود .

عايق رطوبتي بايد به شكل مناسبي به اعضاء قائم سازه متصل شوند.

بايد دقت نمود تا ملات رج اول كاملاً تراز و صحيح قرار داده شود (از هر دو جهت طولي و عرضي.)

بين درزهاي عمودي بلوك ها، بايد حتماً با ملات نازك پر شود.

— پخش كردن ملات (چسب)

براي دستيابي به حداكثر مقاومت پيوستگي بين قطعات و ملات ، سطوح درزها بايد از هرگونه گرد و غبار و يا مواد لق (با استفاده از قلم مو يا هر وسيله مناسب ديگر) تميز شوند.چسب بايد به طور صاف و هموار روي سطوح درز با استفاده از يك ماله مخصوص متناسب با پهناي بلوك مورد نظر پخش شود .اعمال ملات به سطوح افقي و قائم بلوك با ماله مخصوص كه هم عرض بلوك مي باشد.

ضخامت چسب (ملات نازك ) در سطوح افقي و قائم بايد حدود 2 ميلي متر باشد (ويژگي هاي ملات لايه نازك كه مناسب براي استفاده در ديوار چيني با قطعات AAC هستند در استاندارد ملي ايران به شماره 706 ارائه شده است) رواني و كارائي چسب بايد به ميزاني باشد كه براحتي از بين دندانه هاي ماله عبور كرده و روي سطح اعمال شود . پس از اعمال چسب و تا زمان قرار دادن بلوك در محل خود شكل دندانه­هاي چسب ايجاد شده روي بلوك بايد حفظ شده و نريزد.

— تنظيم بلوك ها

جايگيري صحيح هر بلوك از نظر افقي و عمودي توسط ضربه زدن با چكش پلاستيكي انجام مي شود . جايگيري صحيح (از نظر تراز و شاقولي بودن) اهميت زيادي دارد.

الف- تراز و شاقولي كردن رج هاي بعدي با استفاده از چكش لاستيكي، اعمال ملات در درزهاي عمودي و افقي

ب- تعبيه مراحل عبور تاسيسات الكتريكي

* نصب رديف هاي بعدي :

درزهاي عمودي در هر رج بايد حدود 100 تا 150 ميلي متر با درز عمودي رج زيرين فاصـله داشته باشد . از يك چكش پلاستيكي براي تنظيم بلوك ها استفاده مـي شـود . بلـوك­هـايAACرا مي توان براحتي با اره دستي بريد و يا مسير سيم ياكابل و همچنين محل كليد و پريـز وغيره را ايجاد نمود.

— اجراي اندود خارجي

بايد قبل ازاجراي اندود بر روي ديوار اجرا شده فواصل بين قطعات بلوك و اعضاء سازه­اي (قاب) و همچنين درزهاي بين بلوك ها كنترل شوند، تا شكاف، درزهاي عريض و يا حفره­اي وجود نداشته باشد .

حفره ها و شكاف ها بايد با ملات يا كفي پلي يورتان (منبسط شونده) و درزها در صورت لزوم با مواد چسباننده پر شوند. لوله ها و داكت هاي عبور لوله بايد محكم به ديوار متصل شده و فضاهاي خالي با ملات يا كف پلي يورتان پر و تراز گردد . توصيه مي شود يك شيار V شكل كه با ماده آب بند ارتجاعي پر مي شود در راستا و روي خط شناژها ( تيرها ، نعل درگاه ها و … ) و همچنين بصورت قائم در كناره هاي پنجره ها از زير لبه ها تا روي كف ايجاد شود.

* نحوه اتصال ديوار به ديوار :

معمولاً اتصال هاي غير باربر به ديگر ديوارها به يكي از دو صورت “T” شكل يا “L” شكل انجام مي شود.

در اتصال L شكل چنانچه دو ديوار همزمان با هـم و بـه صـورت لاريـز اجـرا شـوند ( الزامـات استاندارد ملي ايران به شماره 2800 را برآورده نمايند) نياز به تمهيدات ديگري نمي باشد در اتصال “T” شكل، چنانچه دو ديوار با ضخامت هاي متفاوت يا كاربرد هاي متفاوت، به يكديگر متصل شوند، بايد اتصال از نوع اتصال با فاصله و با جزييات ارائه شده در شكل انجام شود. بدين منظور بايد جهت اطمينان از عملكرد دو ديوار، يك درز با ضخامت حداقل 6 ميلي­متر تعبيه شده و با استفاده از مواد مناسب ( مانند كف پلي اورتان ) پر شوند و همچنين در فاصله هر دو رج (قائم)، با استفاده از بست هاي برش گير منايب، مطابق آن چه گفته شده، ازجابجايي نسبي آن ها جلوگيري نمود.

– نحوه اتصال ديوار به سازه بتني مسلح

* اتصال ديوار به ستون :

ملات بنايي معمولي بايد در همه درزهاي اتصال ديوار به ستون استفاده شود. همه وجوه ستون بايد توسط برس، عاري از گرد و غبار گردد و اگر لازم باشد توسـط وسـايل مناسـب بـراي اطمينان از زبري و پيوستگي مكانيكي خوب، خراش هايي ايجاد شود. ديوارها بايد بطور مكانيكي و با ميله­هاي مهاري از جنس فولاد نرم، هر دو رج، به ستون متصل مي شوند. انتهاي بيروني ميله مهار، بايد در شياري كه در بلوك ايجـاد شـده، قـرار داده شـود و بـا اسـتفاده از يـك مـاده چسباننده مناسب، ثابت نگاه داشته شود. پهناي شيار نبايد بيشـتر از 2cm باشـد، سـوراخ هـاي مهاري در ستون بايد با يك سرمته 14mmسوراخ شود. ميله هـاي مهـاري بايـد بـه قـدر لازم، مقاوم در مقابل خوردگي باشند

* اتصال تير به ديوار :

از ملات بنايي معمولي و يا كف پلي يورتان براي درز افقي مابين رج آخر ديوار و زير تيرها، مي­توان استفاده نمود. ملات بايد روي بلوك­هاي رج آخر اعمال شده و سپس در جاي خود قرار گيرد و نبايد با فشار در لابه لاي درز قرار گيرد .

* اتصال ديوار به سقف :

ملات بنايي معمولي بايد در همه درزهاي مشترك بين ديوار و زير سقف استفاده شود. توصيه شده است كه از كف پلي يورتان تك جزيي براي پر كردن تمام درزها و حفرات ديـوار هـايي كـه طول آنها متجاوز از 5cm باشد، استفاده شود. بدين منظـور همچنـين مـي تـوان از ملاتـي بـا تركيب زير نيز استفاده نمود:

بر اساس نسبت حجمي: يك قسمت سيمان پرتلند، يك قسمت پودر آهك، شش قسمت سنگدانه ريز (ماسه)