آجر هوشمند
محققان دانشگاه غرب انگلیس موفق به ساخت آجر هوشمندی شدند که قادر به تصفیه آب، تولید برق و تولید اکسیژن است. این آجر هوشمند از ترکیب سلول‌های سوختی میکروبی (MFC) با آجر عادی تولید شده است. سلول‌های سوختی میکروبی نوعی مبدل انرژی هستند که از فعالیت سوخت و ساز میکروب‌های تشکیل‌دهنده، برای تجزیه زباله‌های آلی بهره‌برداری می‌کنند و جریان الکتریسیته تولید می‌کنند.
دیوارهای ساختمان در معرض انواع زباله‌های زیستی از جمله جسد حشرات قرار دارند، بنابراین می‌توان با استفاده از آجر هوشمند، زباله‌های زیستی را به انرژی الکتریکی تبدیل کرد. دیوار هوشمند با محیط داخل و خارج خانه در ارتباط است، بنابراین می‌تواند تمام منابع زاید مانند دی اکسید کربن و زباله را به مواد کارآمد تبدیل کند. آجر هوشمند اولین بار است که به فهرست تجهیزات هوشمند اضافه می شود.